រឿងទារុណកម្មខ្មោច-the torment of ghost

រឿងទារុណកម្មខ្មោច

រឿង "ទារុណកម្មខ្មោច" ជាខ្សែភាពយន្តខ្មែរ ព្រឺព្រួច ភ័យ រន្ធត់ លងសាហាវ មិនចាញ់ភាពយន្តបរទេសឡើយ។ រឿងនេះ ដឹកនាំដោយលោកហ៊ុយ យ៉ាឡេង ផលិតកររឿង ខ្មោចដើមចេកជ្វា រឿងធ្មប់ និងរឿងវិកលចរិក ដែលនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅគ្រប់រោងភាពយន្ត ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៨ កុម្ភៈខាងមុខ៕ {year}=2023 {rating}=8.5 {type}=Movie {khdub}

W88movie does not store any files on our server, we only embed media which is hosted on third party hosting services.

Comment